Trym HTML

Masz następujące możliwości:

Bez HTML
Usuwa wszystkie znaczniki HTML. Formatowanie jest wykonywane za pomocą WikiWords. W tym trybie działają filtry.
Bezpieczny HTML
Niektóre znaczniki HTML są wyświetlane. W tym trybie filtry są wyłączone!
Tylko HTML
Bez WikiWords, tylko HTML. Opcja ta zezwala na używanie edytora HTML.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English