Plik pakietu

Pakiet jest plikiem z rozszerzeniem zip (lub pif) i zawiera pliki definicji kursu AICC lub SCORM.

Pakiet SCORM musi zawierać w sobie pliki o nazwie imsmanifest.xml który definiuje strukturę kursu SCORM, lokalizację zasobów i wiele innych rzeczy.

Pakiet AICC jest określany przez kilka plików (od 4 do 7) z określonymi rozszerzeniami. Poniżej znajdziesz oznaczenia rozszerzeń:

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English