Tworzenie nowych pytań

Każda kategoria pytań może składać się z pytań różnych typów. Oto te podstawowe :

Pytania wielokrotnego wyboru

Pytania do krótkiej odpowiedzi

Pytania typu prawda/fałsz

Pytania wybierane losowo

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English