Wyświetlanie w "bezpiecznym" oknie

"Bezpieczne" okno zapewnia nieco więcej bezpieczeństwa podczas quizów (utrudnia kopiowanie oraz wymienianie informacji) poprzez ograniczanie niektórych form komunikacji miedzy uczniami za pomocą przeglądarek.

Oto co się dzieje:

UWAGA: To zabezpieczenie NIE jest idealne>/b>. NIE należy na nim polegać, przy założeniu że jest ono jedynym zabezpieczeniem. Nie ma możliwości zastosowania całkowitego bezpieczeństwa quizów w środowisku internetowym, a więc proszę zwrócić uwagę ażeby nie polegać jedynie na tej opcji, jeśli istnieje realne zagrożenie komunikowania się pomiędzy uczącymi. Inne strategie które można wypróbować to stworzenie ogromnych baz danych pytań z których przypadkowo można wybierać pytania lub nawet lepiej należy przemyśleć ażeby przy całościowym ocenianiu zwrócić baczniejszą uwagę na konstruktywne formy zajęć takie jak forum, dyskusja, wiki, seminaria (warsztaty), zadanie itp.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English