Metoda oceniania

Jeżeli dozwolone są wielokrotne próby rozwiązania quizu, to istnieją różne sposoby wykorzystania ocen za poszczególne próby do obliczenia ostatecznej oceny za rozwiązanie quizu.

Ocena najwyższa

Ocena średnia

Ocena pierwsza

Ocena ostatnia

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English