Lekcja

 1. Lekcja skada się z paru stron.
 2. Strona zawiera określoną stroną i kończy się pytaniem.
 3. Każda strona zawiera szereg odpowiedzi.
 4. Każda odpowiedĽ może zostać potwierdzona krótkim tekstem, który zostanie wyświetlony jeśli dana odpowiedĽ zostanie wybrana. Ten tekst nazywany jest informacją zwrotną.
 5. Z każdą odpowiedzią związany jest link. Link może przenieść studenta do określonego fragmentu danej strony, następnej strony lub każdej innej strony czy na koniec lekcji.
 6. Domyślnie pierwsza strona przeniesie studenta do następnej strony. Kolejne odpowiedzi również przeniosą studenta do tej strony.
 7. Logiczny porządek determinuje układ lekcji. Odnosi się to do porządku stron z perspektywy nauczyciela. Porządek ten może być w każdej chwili zmieniony.
 8. Lekcja ma także porządek nawigacji. Ten termin odnosi się do układu stron widzianego oczami studenta. Porządek ten determinowany jest przez przejścia do innych stron zdefiniowane w odpowiedziach i może znacznie odbiegać od logicznego porządku. (Jednakże gdy przejścia nie zostaną zmienione oba porządki pozostaną do siebie podobne. Nauczyciel ma możliwość sprawdzenia porządku nawigacji.
 9. Odpowiedzi wyświetlane studentom są zawsze pomieszane. Tak więc pierwsza odpowiedĽ na ekranie nauczyciela nie oznacza, że będzie to pierwsza odpowiedĽ na ekranie studenta. Tak więc przy wyświetlaniu tego samego zestawu odpowiedzi, najprawdopodobniej pojawią się one w innym porządku.
 10. Ilość odpowiedzi może się różnić na kolejnych stronach. N.p. jedna strona może się kończyć pytaniami typu PRAWDA/FAŁSZ a kolejne mogą zawierać po 4 odpowiedzi.
 11. Można zawrzeć stronę bez odpowiedzi. Studenci wówczas zobaczą link "Kontynuuj".
 12. Jeśli chodzi o ocenianie lekcji, odpowiedzi poprawne będą prowadziły do strony, która będzie zawierać dalsze informacje. Złe odpowiedzi będą prowadzić do tej samej strony lub do innej strony w logicznym układzie stron. Tak więc jeśli linki do innych stron nie są zmienione, wówczas pierwsza odpowiedĽ jest poprawną odpowiedzią.
 13. Pytania mogą mieć więcej niż jedną dobrą odpowiedĽ. Przykładowo, jeśli dwie odpowiedzi przeniosą studenta do następnej strony, to oznacza, że obydwie odpowiedzi były poprawnymi odpowiedziami. W takim przypadku, można też wyświetlić różne informacje zwrotne tym studentom.
 14. We widoku nauczyciela (podgląd widoku) poprawne odpowiedzi mogą być podkreślone.
 15. Aby przejsć do końca lekcji można albo kliknąć na taki link albo przejść do następnej strony z ostatniej (logicznej) strony lekcji. Kiedy student dojdzie do ostatniej strony, wyświetli mu się ocena za lekcję. Ocena jest stosunkiem licby poprawnych odpowiedzi do liczby stron pomnożonym przez ocenę za lekcję.
 16. Jeśli student nie dojdzie do końca lekcji, wówczas może one albo rozpocząć lekcję w miejscu w którym ostatnio skończył bądĽ też może rozpocząć naukę od początku.
 17. Lekcja, która ma wybrany parametr pozwalający na powtarzanie, może być powtórzana w nieskończoność aż do uzyskania najlepszej oceny.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English