Poszczególne posty można oceniać przy pomocy skali opartej na teorii odrębnego poznania i powiązanego poznania. Teoria ta może pomóc na nowo spojrzeć na stosunki międzyludzkie. Opisuje dwa różne sposoby uczenia się i oceniania tego co widzimy i słyszymy. Mimo, iż każdy z nas może wykorzystywać te dwie metody w różnym stopniu w różnych sytuacjach, warto wyobrazić sobie dwie przykładowe osoby. Jedna z nich jest posługuje się głównie odrębnym poznaniem (Jaś), a druga głównie poznaniem powiązanym (Małgosia). Czy w powyższych przykładach zauważyłeś, że poznaniem odrębnym posługuje się mężczyzna, a powiązanym kobieta? Niektóre badania wykazują, że statystycznie jest to pewna prawidłowość, choć poszczególne osoby mogą plasować się w dowolnym miejscu pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Dla współpracującej i efektywnej grupy uczących się najlepiej byłoby gdyby wszyscy mogli stosować OBA sposoby poznania. W szczególnej sytuacji, tak jak na forum on-line pojedynczy post danej osoby może ujawniać jedną z tych dwóch cech lub nawet obie. Osoba, która ogólnie posługuje się poznaniem powiązanym może wysyłać sygnał typowy dla poznania odrębnego i odwrotnie. Celem oceny każdego postu przy pomocy tej skali jest:

a) pomóc Tobie w zastanawianiu się nad opisanymi tu kwestiami w trakcie czytania postów b) przedstawić każdemu autorowi opinie na temat tego, jak postrzegani są przez innych
Wyników nie stosuje się do oceny studentów, lecz do usprawnienia komunikacji i procesu uczenia się.
Jeśli jesteś zainteresowany bardziej szczegółowymi informacjami, odsyłamy do publikacji autorów tych koncepcji:

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English