wymagane wpisy

Liczba wpisów jest wymagana poprzez potwierdzenie uczestnika. Użytkownicy zobaczą wiadomość przypominającą na ekranie monitora jeżeli nie potwierdzą ilości wymaganych wpisów.

Ćwiczenie nie będzie rozważane w całości dopóki użytkownik nie potwierdzi wymaganej liczby wpisów

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English