Wybór odpowiedzi

W tym miejscu określasz odpowiedzi, z których uczestnicy mają dokonać wyboru.

Możesz wypełnić dowolną ich liczbę i pozostawić niektóre puste, jeżeli nie potrzebujesz wszystkich sześciu.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English