Rozmiar strony/b>

Wprowadź liczbę okreslającą ile zadań chcesz widzieć na jednej stronie.

Twoje ustawienia zostana zachowane i zastonowane we wszystkich zadaniach we wszystkich kursach.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English