Dostępne ankiety

Obecnie Moodle oferuje tylko określone typy ankiet (następne wersje umożliwią tworzenie własnych).

Ankiety dostępne na platformie wybrano ze względu na ich szczególną przydatność w ocenianiu tych środowisk uczenia się on-line, w których stosuje się metodykę konstruktywistyczną. Służą one do identyfikacji trendów, które mogą pojawiać się wśród uczestników kursu. (zob. artykuł, w którym ankiety te zastosowano do szczegółowej analizy: http://dougiamas.com/writing/herdsa2002)


COLLES (Constructivist On-Line Learning Environment Survey) - Ankieta na temat konstruktywistycznego środowiska uczenia się on-line


ATTLS (Attitudes to Thinking and Learning Survey) - Ankieta na temat podejścia do procesów myślenia i uczenia się

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English